หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนน เกษตรสมบูรณ์ - หนองบัวแดง บ้านเมืองเก่า
ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โทรองค์การ : 044-869-971 โทรทหาร : 5940197 ถึง 8