จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ผู้ก่อตั้ง นทพ. (กรป.กลาง)

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พลเอก ธงชัย สาระสุข
ผบ. นทพ.พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผอ.สนภ.๕ นทพ.พันเอก รณกร สายสิญจน์
ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.
 
 
 
     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประกาศของหน่วย
ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
   
   
     ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง สถานศึกษาในตำบลบ้านยาง สภ.เกษตรสมบูรณ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ new อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน ผบ.นพค.๕๕ฯ จัดกำลังพลที่เป็นจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " รวมพลังกับจิตอาสาในพื้นที่ อ.ภูเขียว new อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ที่ได้รับมอบจาก บก.ทท. และ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย new อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับ ชุดตรวจ สตส.นทพ. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานตามแผนงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑  »
     
ห้วงวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ - ๓ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมกับ สภ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง และส่วนราชการในพื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณจุดตรวจ สามแยกบ้านกำแพง ริมถนนทางหลวง อ.ภูเขียว - อ.เกษตรสมบูรณ์ - อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ new อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ที่ได้รับมอบจาก บก.ทท. และ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จำนวน ๗๕ ผืน หมวกไหมพรมกันหนาว ๗๕ ใบ ให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ ห้องประชุม อบต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ new อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. / ผอ.ศบภ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ new อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับข้าราชการ และลูกจ้างฯ ทำพิธีถวายดอกไม้ ธูปเทียน อาหาร เครื่องดื่ม แด่พระภูมิ เทวารักษ์ ประจำหน่วย และ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ new อ่านรายละเอียด »
     
วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมการให้ความรู้การอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำและสร้างอาสาผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน และร่วมโครงการ "ประชารัฐ รวมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อ " โดยฝายชะลอน้ำ Check Dam ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ นักเรียน ส่วนราชการ ต่างๆ ในพื้นที่บริเวณเทือกเขาเขียว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ new อ่านรายละเอียด »
     

เมื่อ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมโครงการ " จิตอาสา เพึ่อ อนุรักษ์ธรรมชาติ โคราช-ชัยภูมิ ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ " อ่านรายละเอียด »

     
เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. จัดชุดพัฒนาเคลื่อนที่ และชุดผสมเทียม หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๕๕ฯ ตามโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข " อำเภอเกษตรสมบูรณ์ new อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕นทพ. เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒ / ๖๑ ในพื้นที่เป้าหมาย ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ อ่านรายละเอียด »
     
เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ จัดอบรมโครงการ " ฟื้นฟูทักษณะการช่วยฟื้นคืนชีพ " (Cpr) อ่านรายละเอียด>>