จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ผู้ก่อตั้ง นทพ. ( กรป.กลาง )

 

QR CODE

Website and Facebook

 

ร่วมลงนามถวายพระพร

 

 

 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 


พลเอก ธงชัย สาระสุข
ผบ.นทพ.พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผอ.สนภ.๕ นทพ.

 

พันเอก รณกร สายสิญจน์
ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.

 

 
 
     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประกาศของหน่วย
 
ค่านิยมหลัก (Core Values) กองบัญชาการกองทัพไทย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
คู่มือโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
   
     ภาพกิจกรรมของหน่วย
เมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ฯ ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ริมน้ำลำคันฉู ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พร้อมประสาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อบต.บ้านตาล ในเรื่องแผนการช่วยเหลือ พร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มและถุงยังชีพให้ประชาชนด้วย ปัจจุบันมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ใน ต.บ้านตาล ประมาณ ๑,๔๐๐ ไร่ มี ๙๐ ครัวเรือนได้รับผลกระทบ new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ฯ จัดกำลังพล จำนวน ๑๔ นาย พร้อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล จำนวน ๓ คัน ร่วมกับที่ว่าการอำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ และ ลูกศิษย์ พระมหาสมปอง ดำเนินการโครงการ " คลองสวยน้ำใส " โดยกำจัดวัชพืช และขุดลอกคลองสาธารณะใน หมู่บ้านม่อนตาเจ็ก ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ   new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ๑๒ นาย และกำลังพล ๑๐ นาย เข้าร่วมโครงการ " อบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน " ประจำปี ๒๕๖๑ new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 นาย  new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ บก.ทท (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. พร้อมกำลังพลกระทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ ครบรอบ ๕๖ ปี ๑๕ ส.ค.๖๑ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจกับกำลังพลหน่วยฯและครอบครัว ณ นพค.๕๕ บ.เมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน  new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าใน อ.เกษตรสมบูรณ์ ทำพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธี หน้าที่ว่าการ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิโดยมี นายวรศิษย์ พุฒิจีบ นอภ.เกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. พร้อมกับกำลังพลจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของหน่วย ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรม " โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน "  new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลกระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บก.นพค.๕๕ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส " วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ " โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และเก็บกวาดใบไม้ ณ วัดพระธาตุท่าเลิง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  new   อ่านรายละเอียด »
ห้วงวันที่ ๖ - ๘ ส.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ อ.เกษตรสมบูรณ์ดำเนินกิจกรรม " โครงการปลูกป่าย้อมสี " 
ซึ่งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษณ์ ดิน น้ำ ป่า โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ในจังหวัดชัยภูมิ มีเป้าหมายเป็นการพลิกฟื้น ผืนป่าต้นน้ำ ลำธาร จำนวน ๗,000 ไร่ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.นำกำลังพลดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ"ร่วมใจ ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง" ซึ่งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษณ์ ดิน น้ำ ป่า ในการพลิกฟื้นผืนป่าของชุมชน ผืนป่าภูกระแต   new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อห้วงวันที่ ๒๐ ก.ค. - ๒ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.ได้จัด จนท.ผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียม , รักษาสัตว์ป่วยและติดตามลูก เกิดให้กับราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ส่ง ผบ.นพช.นพค.๕๕ ร่วมเป็นกรรมการประเมิน " โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ( Local Sufficient School : LSS ) " ซึ่งโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ที่เป็นโรงเรียนในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ของหน่วย  new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.55 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีปักหมุดไม้มงคล และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมเงินมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเรื้อรังและทันตกรรม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ ให้การต้อนรับ พ.อ.ชัยพล นิยะสม รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ในการตรวจการปฏิบัติราชการสายงานต่าง ๆ new   อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พ.อ.กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร รอง ผอ.สนภ.๕ นทพ. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจพื้นที่ ความเหมาะสมของ แผนงาน / โครงการ พัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่ ต.บ้านเดื่อ และ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ นำข้าราชการและลูกจ้างข องหน่วย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาป ระมงน้ำจืดชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมปล่อยปลา เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส "วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ new อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๒ นาย พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและให้แนวทางการปฏิบัติงานกับกำลังพลที่เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องเกียรติยศ บก.นพค.๕๕ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ new  อ่านรายละเอียด »
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. กระทำพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นพค.๕๕ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ตามกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน จากกระทรวงยุติธรรม new  อ่านรายละเอียด »
ดูกิจกรรมทั้งหมด