หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 


แผนที่หน่วย นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.